Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
26

II K 494/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Żywcu

Data orzeczenia: 2015-07-23

Data publikacji: 2016-01-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 494/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Żywcu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Loranc Protokolant: st. sekr. sąd. Gabriela Gabor – Zawadzka w obecności Prokuratora ------------------ po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. sprawy: A. S. ( S. ) s. S. i D. zd. T. ur. (...) w Ż. oskarżonego o to, że: w dniu 05 kwietnia 2015 r. w Ż. woj. (...) , wbrew przepisom ustawy posiadał przy sobie środki odurzające w postac
Czytaj więcej»

II K 1208/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żywcu

Data orzeczenia: 2015-02-24

Data publikacji: 2015-06-15

trafność 100%

Sygn. akt II K 1208/14 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony A. K. oraz pokrzywdzony J. M. są sąsiadami. Oskarżony jest osobą w podeszłym wieku, schorowaną. Pokrzywdzony ma 26 lat, jest dobrze zbudowany, nie stroni od uprawiania sportu. (wyjaśnienia oskarżonego A. K. k.19v.,33; zeznania świadka J. M. k.2,6v.,35; K. K. k.13) 31 lipca 2014 r. T. oraz okoliczne miejscowości nawiedziła powódź. Droga gminna została zniszczona, pojawiły się dziury, a same studzienki nie były s
Czytaj więcej»

II K 1094/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Żywcu

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 1094/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żywcu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Loranc Protokolant: st. sekr. sąd. Gabriela Gabor – Zawadzka w obecności Prokuratora ------------------ po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2016 r. sprawy: T. L. ( L. ) s. W. i B. zd. K. ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: w dniu 25 lipca 2015 r. w K. , woj. (...) , nie stosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie,
Czytaj więcej»

II K 1001/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żywcu

Data orzeczenia: 2015-02-06

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Sygn. akt II K 1001/14 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony M. N. i W. P. na początku 2014 roku pozostawali w związku konkubenckim. (zeznania świadka H. P. k.2; W. Z. k.4v.,54) W dniu 31 marca 2014 r. oskarżony poprosił swoją konkubinę, aby ta pożyczyła mu pieniądze, gdyż chciał zakupić samochód. W. Z. wyjęła w związku tym z bankomatu 2000 zł i tego samego dnia wręczyła oskarżonemu 1.900 zł, o które prosił. Następnego dnia oskarżony udał się zakupionym samochodem do mie
Czytaj więcej»

II W 943/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Żywcu

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2017-10-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odstąpienie od wymierzenia kary
Sygn. akt II W 943/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Żywcu w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Zgierska-Kuropatwa Protokolant: st. sekr. sąd. Marzena Orzechowska po rozpoznaniu w dniach 23 listopada 2016r., 20 grudnia 2016r., 31 stycznia 2016r. i 14 lutego 2017r. sprawy: M. G. ( G. ) , syna W. i A. , ur. (...) w P. , obwinionego o to, że: w dniu 12 sierpnia 2016 r., przy ulicy (...) , na terenie budowy Szpitala (...) , kieruj
Czytaj więcej»

I C 2948/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Żywcu

Data orzeczenia: 2019-10-09

Data publikacji: 2020-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Problem rozszerzenia powództwa o nowe roszczenie, a zmiana wysokości dochodzonego świadczenia dokonywana w ramach roszczenia pierwotnego; przerwanie biegu przedawnienia roszczenia wskutek wniesienia pozwu także dla kwoty, o którą poszkodowany podwyższył swe żądanie po ustaleniu w opinii biegłego procentowego uszczerbku na zdrowiu.
Sygn. akt I C 2948/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2019r. Sąd Rejonowy w Żywcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: asesor sądowy Natalia Mrożek Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Stolarska po rozpoznaniu 30 września 2019r. w Ż. na rozprawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda G. B. kwotę 8640 zł (osiem tysięcy sześćset czterdzieści z
Czytaj więcej»

I C 2642/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Żywcu

Data orzeczenia: 2020-03-06

Data publikacji: 2020-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 2642/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Żywcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: asesor sądowy Natalia Mrożek Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Stolarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2020 r. sprawy z powództwa B. (...) (...) z siedzibą w G. przeciwko A. M. o zapłatę oddala powództwo. Asesor sądowy Sygn. akt I C 2642/19 upr Uzasadnienie wyroku z dnia 6 marca 2019 r. B. (...) (...) z siedzibą w
Czytaj więcej»

I Co 1668/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żywcu

Data orzeczenia: 2020-03-17

Data publikacji: 2020-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wpływ postępowania upadłościowego na wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu
Sygn. akt I Co 1668/19 POSTANOWIENIE Dnia 17 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Natalia Mrożek po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2020 r. w Żywcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku uprawnionego (...) Sp. z o.o. w K. przy udziale obowiązanego (...) Sp. z o.o. Sp.k. w G. o wykonanie zabezpieczenia w przedmiocie skargi syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości w G. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla
Czytaj więcej»

II K 1275/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Żywcu

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 1275/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Żywcu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Loranc Protokolant: st. sekr. sąd. Gabriela Gabor – Zawadzka w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żywcu – A. L. po rozpoznaniu w dniach 22 stycznia 2015 r., 26 lutego 2015 r., 26 marca 2015 r., 23 kwietnia 2015 r., 28 maja 2015 r., sprawy: M. G. ( G. ) s. M. i J. zd. S. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 12 kw
Czytaj więcej»

IV P 210/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Żywcu

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-07-22

trafność 100%

Sygn. akt IV P 210/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Żywcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Wiewióra Sędziowie/Ławnicy: Protokolant: kierownik sekretariatu Zuzanna Drewniak po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 r. w Żywcu sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) sp. z o.o. o sprostowanie świadectwa pracy i zapłatę 1 nakazuje pozwanej (...) sp. z. o.o. sprostowanie świadectwa pracy z dnia 02.12.2013 r., doręczonego powodowi E.
Czytaj więcej»